Tin tức - Sự kiện

 
Data pager
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 38, tin tức 1 đến 10 trong 380 tin tức.

Khai mạc Ngày hội văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh

(QNO) - Sáng nay 2/6, tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.Hồ Chí Minh), Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc Ngày hội văn hóa đồng hương Quảng Nam. Dự lễ khai mạc có các đồng...

Phát triển sản phẩm OCOP từ đẳng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện...

Ngày 14/4/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP Phê duyêt danh mục cac mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (đơt 2).

Quảng Nam sẽ đưa 400 sản phẩm OCOP, đặc trưng vào TP. Hồ Chí Minh quảng bá

Hơn 400 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam sẽ được trưng bày, quảng bá tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 2/6 - 4/6/2023.

Tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP Quảng Nam tại "Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh...

Theo thông tin từ Sở Công Thương; từ ngày 02/6/2023 đến ngày 04/6/2023 trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam "Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023"

Tổ chức tập huấn phát triển sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ cho chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2023

Trong 02 ngày, từ ngày 23 - 24/5/2023 Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn các chuyên đề về hoàn thiện, phát triển sản phẩm với các nội dung như sau: Hướng dẫn cho các chủ thể...

Quy định hỗ trợ cho Chương trình OCOP

Theo Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài Chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Tăng cường sự hiện diện cho sản phẩm OCOP Quảng Nam

Trong năm 2023, tỉnh Quảng Nam đặt mục mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, đặc biệt tăng cường sự hiện diện cho các sản phẩm qua các điểm bán hàng tại cá địa phương.

Quảng Nam triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ...

Quảng Nam đưa 300 sản phẩm OCOP ra Đà Nẵng quảng bá

Sở Công thương Quảng Nam cho biết, ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng năm 2023 có hơn 300 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của 18 huyện, thị xã, thành phố được trưng bày tại khu gian hàng...

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam học tập, trao đổi kinh nghiệm Chương trình OCOP tại tỉnh Bình Thuận, Ninh...

Thực hiện Kế hoạch số 775/KH-SNN&PTNT ngày 06/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023 đoàn công tác tham quan học tập Chương trình OCOP tại các tỉnh phía Nam tỉnh Quảng...