Bộ tiêu chí

Nội dung tìm kiếm:
Cơ quan ban hành:
select
Lĩnh vực:
select
Loại văn bản:
select
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 số 781/QĐ-TTg 08/06/2020 Quyết định sửa đổi bổ sung một số phụ lục Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019
2 4078/QĐ-BNN-VPĐP 28/10/2019 Phê duyệt kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm
3 Số 1048/QĐ-TTg 21/08/2019 Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
4 Quyết định 3805/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định Ban hành Quy định Bộ Tiêu chí tạm thời, trình tự, thủ tục đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030
5 Quyết định 490/QĐ-TTg 07/05/2018 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020