Quảng Nam sẽ đưa 400 sản phẩm OCOP, đặc trưng vào TP. Hồ Chí Minh quảng bá

Hơn 400 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam sẽ được trưng bày, quảng bá tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 2/6 - 4/6/2023.

Tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP Quảng Nam tại "Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh...

Theo thông tin từ Sở Công Thương; từ ngày 02/6/2023 đến ngày 04/6/2023 trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam "Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023"

Thông tin sự kiện “Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Miền núi phía Bắc”

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức sự kiện “Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Miền núi phía Bắc” nhằm hỗ trợ khó khăn cho các chủ thể, đẩy mạnh kích...

Các bài viết khác: