Ngày 29/9 đến 01/10/2023 diễn ra Ngày hội sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động của Ngày hội sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam tại huyện Tiên Phước từ ngày 29/9 đến 01/10/2023.

Quảng Nam sẽ đưa 400 sản phẩm OCOP, đặc trưng vào TP. Hồ Chí Minh quảng bá

Hơn 400 sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam sẽ được trưng bày, quảng bá tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 2/6 - 4/6/2023.

Tổ chức trưng bày sản phẩm OCOP Quảng Nam tại "Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh...

Theo thông tin từ Sở Công Thương; từ ngày 02/6/2023 đến ngày 04/6/2023 trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam "Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023"

Các bài viết khác: