Thông tin sự kiện “Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Miền núi phía Bắc”

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức sự kiện “Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Miền núi phía Bắc” nhằm hỗ trợ khó khăn cho các chủ thể, đẩy mạnh kích...

Thông tin Hội chợ nông nghiệp Hoà Vang năm 2022

Hội chợ diễn ra từ ngày 18/8/2022 đến ngày 20/8/2022 tại Trung tâm Hành chính huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Khai mạc Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại Đà Nẵng

Chiều ngày 04/8, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm Quảng Nam tại Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra từ ngày 04-08/8/2022.

Các bài viết khác: