Chi tiết tin

A+ | A | A-

V/v thông tin Hội chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên- Quảng Ngãi năm 2020

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 8:59 | 24/07 Lượt xem: 892

V/v thông tin Hội chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây Nguyên- Quảng Ngãi năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam nhận được Công văn số 3874
/UBND-KTN ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tham gia Hội
chợ Thương mại khu vực miền Trung và Tây nguyên- Quảng Ngãi năm 2020.
Đây là cơ hội để các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của địa
phương có điều kiện quảng bá, mở rộng thị trường, kết nối đến với khách hàng. Sở
Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tạo
điều kiện để các chủ thể sản xuất (doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh...) sản
phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP đăng ký tham gia Hội chợ.
 (Kèm theo công văn Công văn số 3874 /UBND-KTN cuả UBND tỉnh Quảng
Nam và Công văn số 3120/UBND-KTN ngày của UBND tỉnh Quảng Ngãi).
 Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện
 (kèm theo các văn bản)
CV UBND Qngai.pdfCV UBND Qngai.pdf

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: