Chi tiết tin

A+ | A | A-

Sản phẩm OCOP Quảng Nam tham gia ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ nhất

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 9:16 | 17/05 Lượt xem: 1088

Nhằm tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2019, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành khoa học và công nghệ với các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu thành tựu khoa học và công nghệ tỉnh; tạo tinh thần, động lực cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, kết nối các chủ thể Hệ sinh thái, giới thiệu các dự án khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra 03 ngày (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 18/5/2019) tại địa điểm chính Trường Đại học Quảng Nam.

Hưởng ứng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tham gia ngày hội với gian hàng giới thiệu thành tựu đạt được của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) sau 1 năm triển khai Chương trình OCOP trên toàn tỉnh.

Gian hàng trưng bày 21 sản phẩm OCOP Quảng Nam

Gian hàng có trưng bày giới thiệu 21 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận, có 16 sản phẩm của 16 chủ thể tham gia Chương trình đạt hạng 3 sao và 5 sản phẩm của 4 chủ thể tham gia Chương trình đạt hạng 4 sao năm 2018.

Ông Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh Thăm quan Gian Hàng trưng bày sản phẩm OCOP


Ông Trần Văn Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thăm quan Gian Hàng trưng bày sản phẩm OCOPCán bộ Chương trình OCOP Quảng Nam giới thiệu các sản phẩm OCOP với khách thăm quan
Cán bộ Chương trình OCOP Quảng Nam giới thiệu các sản phẩm OCOP với khách thăm quan
Cán bộ Chương trình OCOP Quảng Nam giới thiệu các sản phẩm OCOP với khách thăm quan

Cán bộ Chương trình OCOP Quảng Nam giới thiệu các sản phẩm OCOP với khách thăm quan

Ngày 22/5/2018 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1599/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Mục tiêu giai đoạn 2018-2020 hoàn thiện/nâng cấp 130 sản phẩm thế mạnh trong nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các địa phương. 

Tác giả: CCPTNT

Nguồn tin: Chi cục PTNT Quảng Nam

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: