Chi tiết tin

A+ | A | A-

Phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống Quảng Nam gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 7:54 | 31/12 Lượt xem: 141

Trong những năm qua, hoạt động làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được khôi phục, duy trì và có bước phát triển. Đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động (đã giải quyết trên 4.400 lao động), đặc biệt là lao động ở độ tuổi trung niên, lớn tuổi, lao động nữ; giúp bảo tồn và giữ gìn nét văn hóa truyền thống đặc sắc của mỗi miền quê; tạo cơ hội giao lưu văn hóa thông qua du lịch và trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Qua rà soát, thống kê, hiện nay toàn tỉnh hiện có 30 làng nghề, làng nghề truyền thống (với 08 làng nghề, 22 làng nghề truyền thống) và 40 nghệ nhân, thợ giỏi được công nhận trên tổng số 2.217 cơ sở (06 DN, 05 HTX, 01 THT, 2.205 Hộ gia đình).

Hiện nay, cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở làng nghề, làng nghề truyền thống chủ yếu được lồng ghép từ nguồn kinh phí sự nghiệp như khuyến công, Chương trình NTM,... trong đó có nguồn kinh phí từ Chương trình OCOP (trước đây được hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 2834/QĐ-UBND ngày 20/9/2018, Quyết định số 4129/QĐ- UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh nay là Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh, Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh). Giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh đã công nhận 19 sản phẩm OCOP của 17 chủ thể tại 14 làng nghề, làng nghề truyền thống, trong đó có 17 sản phẩm 03 sao, 02 sản phẩm 04 sao. Năm 2021, có 07 sản phẩm làng nghề tham gia Chương trình và đã được công nhận. Bình quân 01 sản phẩm tham gia sẽ được hỗ trợ từ 120 - 150 triệu đồng để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển hoàn thiện sản phẩm… Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục định hướng, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở làng nghề, làng nghề truyền thống tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ để phát triển hơn nữa, trong đó có Chương trình OCOP; đồng thời rà soát, đánh giá để có cơ chế hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn đến.

Tác giả: Nguyên Phạm

Nguồn tin: Chi cục PTNT Quảng Nam

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: