Chi tiết tin

A+ | A | A-

Tổ công tác liên ngành của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới làm việc với các địa phương về Chương trình OCOP

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 11:02 | 18/06 Lượt xem: 1226

Theo công văn Số: 1384 /BCĐ-SNN&PTNT ngày 18/6/2021 của BCĐ Chương trình MTQG XD NTM về việc tổ chức kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn việc nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

     
        Tổ công tác của Sở NN&PTNT làm việc về Chương trình OCOP tại huyện Bắc Trà My tháng 3/2021
     
     Theo đó từ ngày 29/6/2021 đến ngày 07/7/2021 02 BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Tổ công tác liên ngành đến làm việc với từng huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn việc nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021, nội dung cụ thể:

       - Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch Chương trình OCOP năm 2021.
       - Tư vấn, hướng dẫn các địa phương, các chủ thể thực hiện nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2021 theo đúng quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019, Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ trướng Chính phủ và các nội dung có liên quan khác.

      - Đi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất.

      Qua đó sẽ nắm bắt được tiến độ triển khai của các địa phương, giúp các chủ thể hoàn thiện hồ sơ, hoàn thiện sản phẩm tham gia phân hạng đúng Kế hoạch của UBND tỉnh.

Tác giả: Võ Hưng

Nguồn tin: Ban chỉ đạo CTMTQG XDNTM

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: