Chi tiết tin

A+ | A | A-

Quảng Nam triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023

Người đăng: Admin Ocop Ngày đăng: 10:26 | 10/05 Lượt xem: 232

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2023.

         

       Đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Hiệp Đức về triển khai Chương trình OCOP năm 2023

       

1. Một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu

      a) Tuyên truyền, khởi động triển khai Kế hoạch OCOP năm 2023.

     - Tiếp tục tuyên truyền về Chương trình OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Website http://ocop.quangnam.gov.vn. Các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình.

 

     - Tổ chức 01 cuộc Hội nghị về Chương trình OCOP, giải pháp nhiệm vụ cho Chương trình trong tình hình mới, mời các chuyên gia, các ngành, địa phương và chủ thể tham gia.

 

           b) Củng cố hệ thống tổ chức

          - Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, cấp huyện để quản lý, điều hành Chương trình OCOP theo hướng chuyên nghiệp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

           - Rà soát, bố trí cán bộ có năng lực, tận tâm và hiểu biết để tham mưu Chương trình OCOP các cấp; định kỳ hằng quý tổ chức họp, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các công việc để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

      - Triển khai Chu trình OCOP thường niên.

 

           - Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, người dân và các chủ thể OCOP trên địa bàn về Chương trình OCOP. Các nội dung cần tập trung tuyên truyền gồm: Sự cần thiết của Chương trình OCOP; quan điểm, đối tượng, mục tiêu, nội dung, nguyên tắc của Chương trình; chu trình OCOP thường niên; sản phẩm OCOP và tiêu chuẩn sản phẩm OCOP; Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP… Rà soát các sản phẩm tiềm năng trên địa bàn và hướng dẫn các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP.

 

           - Khảo sát, đánh giá hiện trạng sản phẩm về nhu cầu, thị hiếu của thị trường đối với sản phẩm; vùng nguyên liệu; lực lượng lao động; khả năng đầu tư phát triển sản phẩm OCOP.

 

           - Tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể sản xuất xây dựng, triển khai phương án/Kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quy định về bao bì, ghi nhãn mác hàng hoá; về bảo vệ môi trường trong sản xuất; về an toàn vệ sinh thực phẩm; về xây dựng thương hiệu; về Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm; về lập hồ sơ minh chứng... Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình theo các nội dung quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan.

 

           - Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định tại các Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Theo đó:

 

           + UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) tổ chức đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm OCOP, bao gồm các tiêu chí sau: nguồn gốc sản phẩm/nguyên liệu địa phương; sử dụng lao động địa phương; nguồn gốc ý tưởng sản phẩm; bản sắc/trí tuệ địa phương. Căn cứ vào điều kiện và đặc điểm thực tế của địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức họp với các bộ phận liên quan để lấy ý kiến về các nội dung đánh giá, sau đó ban hành Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về các tiêu chí trên;

 

           + Cấp huyện: Đánh giá và công nhận sản phẩm 03 sao OCOP;

 

           + Cấp tỉnh: Đánh giá và công nhận sản phẩm 04 sao OCOP; lập hồ sơ trình Trung ương đánh giá công nhận sản phẩm 05 sao OCOP theo quy định.

 

           - Về thời gian đánh giá, phân hạng: Cấp huyện trước tháng 8/2023; cấp tỉnh trước ngày 30/10/2023.

 

           - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP đã được UBND tỉnh có Quyết định công nhận nhằm quảng bá hình ảnh OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm; xây dựng một số Trung tâm OCOP cấp huyện; phát triển/nâng cấp các điểm bán hàng OCOP; tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại OCOP trong và ngoài nước; tổ chức Hội chợ chuyên bán sản phẩm OCOP.

 

           c) Củng cố, nâng cấp, thành lập mới các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP

           Triển khai công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cấp, tái cơ cấu các tổ chức kinh tế tham gia OCOP bằng cách hoàn thiện hệ thống tổ chức và sản xuất kinh doanh.

 

           d) Phát triển sản phẩm OCOP

           - Ưu tiên những sản phẩm sử dụng nguyên liệu địa phương, chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, kiểm soát được quy trình sản xuất; ưu tiên những sản phẩm sử dụng lao động địa phương, đảm bảo gia tăng giá trị, không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đặc biệt, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP, Organic, GMP, HACCP, ISO....Hạn chế tối đa sản phẩm tươi sống, sản phẩm thô chưa qua sơ chế biến, sản phẩm trùng lắp (nhiều chủ thể đăng ký một loại sản phẩm, nhưng chất lượng, mẫu mã bao bì thiếu cải tiến). Sản phẩm đăng ký cần phải đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, tránh trường hợp sau khi đăng ký, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không triển khai thực hiện.

 

         - Tập trung phát triển sản phẩm OCOP theo hướng liên kết chuỗi; hợp tác, liên kết từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ nông sản để gia tăng giá trị, đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cho sản phẩm; công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm; thiết kế bao bì, nhãn mác đúng quy định; xây dựng câu chuyện sản phẩm đặc sắc để dễ tiếp cận và tạo niềm tin đối với người tiêu dùng; các sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên đều phải có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; nhãn hàng hoá đúng quy định.

 

         e) Củng cố hệ thống tư vấn, đối tác hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP

           Tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu các đối tác tư vấn có năng lực kinh nghiệm hỗ trợ các chủ thể sản xuất trong các lĩnh vực, hoạt động như: Tư vấn phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX; tư vấn tài chính, marketing; tư vấn phát triển hoàn thiện sản phẩm; tư vấn kỹ năng phân phối, xúc tiến thương mại; tư vấn quản trị doanh nghiệp; tư vấn kỹ thuật/công nghệ; tư vấn các dịch vụ hỗ trợ (thiết kế, in ấn bao bì, nhãn mác, thiết kế website, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, đăng ký/công bố sản phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa…).

 

         f) Quản lý chất lượng sản phẩm

           Tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận tại các cơ sở sản xuất và các sản phẩm lưu thông trên thị trường.

 

         g) Công tác tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

         - Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện trong các năm qua; năm 2023 hoạt động liên ngành tiếp tục tăng cường đến địa phương tư vấn, hướng dẫn cho cán bộ OCOP cấp huyện, xã và các chủ thể triển khai thực hiện theo đúng chu trình OCOP; nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nhằm đáp ứng theo Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023.

 

          - Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra thực tế sản xuất, tư vấn, hướng dẫn chủ thể phát triển sản phẩm tuân thủ đúng các bước của Chu trình OCOP, chú ý việc triển khai sản xuất phải đảm bảo phương án sản xuất kinh doanh của chủ thể đã xây dựng và được UBND cấp huyện thống nhất bằng văn bản.

Tác giả: Võ Hưng- Chi cục Phát triển nông thôn

Nguồn tin: Sở NN&PTNT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: