Đào tạo - Tập huấn

 
Data pager
123
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 3, tin tức 1 đến 10 trong 21 tin tức.

Khai mạc lớp "Đào tạo kỹ năng phát triển thị trường; quảng bá, xúc tiến thương mại cho các chủ thể OCOP,...

Từ ngày 30-31/5/2024 Chi cục PTNT Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp- Bộ Nông nghiệp tổ chức Đào tạo kỹ năng phát triển thị trường; quảng bá, xúc tiến thương mại cho các chủ thể OCOP,...

Quảng Nam Đào tạo kỹ năng phát triển thị trường quảng bá, xúc tiến thương mại cho các chủ thể có OCOP,...

Tỉnh Quảng Nam tập huấn kỹ năng phát triển thị trường quảng bá, xúc tiến thương mại cho các chủ thể có OCOP, các điểm trung tâm bán hàng OCOP Thực hiện theo Kế hoạch số 2063/KH-UBND ngày 7/4/2023 của UBND...

Huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình OCOP

Ngày 19/9/2033 tại Hội trường UBND huyện Phước Sơn Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình OCOP

Tổ chức tập huấn phát triển sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ cho chủ thể tham gia Chương trình OCOP năm 2023

Trong 02 ngày, từ ngày 23 - 24/5/2023 Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn các chuyên đề về hoàn thiện, phát triển sản phẩm với các nội dung như sau: Hướng dẫn cho các chủ thể...

Các bước đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương

Các bước đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương được quy định thực hiện theo Quyết định 148/QĐ-TTg năm 2023

Tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn Chương trình OCOP năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2134/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND tỉnh triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022; ngày 28/4/2022 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn xây...

Huyện Phước Sơn tổ chức tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là (OCOP) năm 2022

Ngày 21/4/2022, huyện Phước Sơn tổ chức tập huấn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là (OCOP) năm 2022. Dự lớp tập huấn có đại diện các phòng, ban chức năng của các huyện, lãnh đạo UBND các xã...