Thông tin chỉ đạo điều hành

 
Data pager
Số tin/trang:
PageSizeComboBox
select
 Trang 1 trong 5, tin tức 1 đến 10 trong 46 tin tức.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chương...

Nhằm thực hiện tốt Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của...

Quảng Nam triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023

Nhằm cụ thể hóa Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ...

Khẩn trương đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 và gửi hồ sơ, sản phẩm về Hội đồng cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh (Cơ quan thường trực Chương tình OCOP tỉnh Quảng Nam) có Công văn số 1577 /SNN&PTNT-PTNT ngày 13/7/2022 về việc khẩn trương đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 và gửi...

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình OCOP năm 2022

Ngày 22/6/2022 UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 4012/UBND-KTN về việc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình OCOP năm 2022

Năm 2022 Quảng Nam có 120 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2134/KH-UBND Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 (Chương trình OCOP).

Tỉnh Quảng Nam ưu tiên sử dụng các sản phẩm OCOP làm quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7

UBND Tỉnh Quảng Nam có công văn chỉ đạo ưu tiên sử dụng các sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam làm quà tặng nhân ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7.

Triển khai xây dựng kế hoạch Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2021

Để triển khai thực hiện Công văn số 1100/BNN-VPĐP ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021; Nghị Quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021...

HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị Quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản...

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị Quyết quy định cơ chế chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 01, năm 2020

Ngày 9/12, UBND tỉnh ký quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 01, năm 2020 thuộc “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.

Khẩn trương thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 Đợt 1

Để kịp thời thực hiện hoàn thành Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm năm 2020, UBND tỉnh vừa ban hành công văn 5093/UBND-KTN yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp...